+47 473 749 78
Korgauren 5, Korgen, Norge

Laksefiske

Laksefiske

Elva Røssåga

Laks3

Elva Røssåga, som slynger seg gjennom bygda Korgen, er en meget god laks- og sjøørret-elv. Den har vært kjent for sin store laks av meget høy kvalitet. Selv om mye har forandret seg siden «gode gamle dager,” da engelske lorder fisket her, kan man fremdeles få laks på opp mot 20 kg.

Korgen Camping som ligger idyllisk til helt nede ved elva, disponerer eget, lett tilgjengelig og godt tilrettelagt laksevald.

Kaffepause på Breigrunn

Det er gjennom mange år gjort et betydelig arbeid med å tilrettelegge for fisking på valdet, og denne strekningen egner seg derfor ypperlig for stangfiske og fluefiske. Det finnes egen fluesone, og det er satt opp to gapahuker med bålplass.

I «gamle dager», da engelske lorder fisket her, kunne man få laks på opptil 25 kg, og fremdeles i dag kan elva by på på en og annen storfangst. De fleste laksene som blir fanget i dag ligger imidlertid på mellom 5 og 12 kg, mens ørreten vanligvis ligger på mellom 2 og 10 kg.

På 70-tallet ble Røssåga, sammen med mange andre elver i Nordland, smittet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Mer info om den smitten finner du her  og her.

Etter rotenonbehandling av elva senest i 2004, ble det innført strenge begrensninger for uttak av laks. Dette for å bidra til at laksestammen blir reetablert så raskt som mulig. Det er også innført krav om desinfisering av alt utstyr. Samtidigt anbefales fang-og-slipp.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Korgen Campings fiskevald med fluesone.

Fiskeregler

Se knappen nedenfor!

Kun sluk og flue er tillatt, dog ikke såkalt spinnflue.

Vi anbefaler på det sterkeste å ikke benytte mer enn to-kroket sluk og flue. Vi anbefaler også å klemme inn mothakene

på både sluk og flue av hensyn til fang-og-slipp.

Det er innført krav om desinfisering av alt utstyr. Desinfiseringsutstyr finnes ved resepsjonen på Korgen Camping.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Korgen Camping 473 74 978

Fiskeregler

1 fisk pr. døgn, uansett laks eller ørret.

Kvote på 3 fisk pr. sesong, uansett laks eller ørret.

All uskadet laks over 65 cm såvel som all uskadet holaks skal slippes ut igjen.

Fangstrapport Elveguiden.no

Fangstrapport leveres daglig, fortrinnsvis på Elveguidens sine sider.

Laksebørs

Her finner du laksebørsen for fisk fanget på Korgen Camping.

css.php