+47 473 749 78
Korgauren 5, Korgen, Norge

Gode gamle dager

Gode Gamle Dager

Gamle Dager

Gode Gamle Dager

Gamle Dager

laksefiske gamle dager
laksefiske gamle dager

Røssåga har lange tradisjoner som attraktiv lakseelv for sportsfiskere. De første engelske laksefiskere kom til bygda først på 1870-tallet. De leide da husrom hos private. Årvisst kom de igjen helt fram til første verdenskrig. Di bygde seg også en staselig tømmervilla som lå der nåværende rådhus ligger. Senere ble det oppført nok en ”Engelskvilla” tidlig på 1930-tallet.

I mellomkrigstiden var Røssåga utleid både til norske sportsfiskere og engelskmenn. En dagbok med notater om fiske av laks i Røssåga i årene 1917-18 og 1920-30 er interessant lesning. I denne perioden er det familien Schjølberg fra Bodø som leier elva. Dagboka oppgir dato, fiskeplass, navn på fiskeren, vekt og ofte vær og temperatur på gjeldende dag. Biblioteket eier dagboka, og den kan ses der såfremt den ikke er utlånt. Fangsten har naturlig nok variert fra år til år. En topp i 1925 viser samlet vekt på 1186,7 kg fordelt på 135 laks, en gjennomsnittsvekt på 8,8 kg. Bildet viser èn dags fangst 1. juli 1921, hele 22 flotte laks tatt på samme stang av far og sønn Schjølberg.

Utbygginga av Røssåga-anleggene fikk stor innvirkning på laksefisket. Elva ble lagt i rør fra 1955, og dermed var det ikke lenger grunnlag for utleie. Fisket tok seg imidlertid opp en del, og ettersom årene gikk, ble elva igjen lokkende for lokale fiskere.

I 2016 ble nye Nedre Røssåga kraftverk tatt i bruk. I forbindelse med denne utbyggingen har Statkraft bidratt til at det gamle elveleiet under Sjøforsen er blitt tilbakestilt til det gode gyteområdet det engang var.

Vår elv ble dessverre også infisert av parasitten Gyrodactylus Salaris og ble derfor i 2003 og 2004 rotenonbehandlet. I mellomtiden er det innført strenge desinfeksjons- og kvotebestemmelser og laksestammen har siden tatt seg sakte og sikkert opp igjen. Røssåga og naboelva Leirelva har også vært kjent som to av Norges beste sjøørretelver. Denne fisken påvirkes ikke av lakseparasitten. Siden all sjøørret som var i elva under rotenon- behandlinga ble utryddet, tar det nok lang tid før sjøørreten er reetablert i elvene. De siste sesongene har man tatt en og annen fin ørret, men vi anbefaler at denne også settes ut igjen, slik at også sjøørretstammen vokser seg sterkere.

css.php